Podpisaliśmy umowę z PARP!

27 stycznia, 2010

AINOT podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu „Zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców projektów innowacyjnych”. Projekt jest realizowany w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

«Poprzedni artykuł:

Następny artykuł:
»