Prosimy o wydrukowanie zgłoszenia i przesłanie na adres podany w nagłówku.


Akcelerator Innowacji NOT Sp. z o.o.; ul. Żurawia 43 (II piętro); 00-680 Warszawa; tel: +48 22 629 26 36; fax: +48 22 623 83 94

Oświadczenia Pomysłodawcy:

Miejscowość, data Podpis Pomysłodawcy lub osoby upoważnionej